Viimati uuendatud 25. mail 2018

 

Oleme koostanud selle isikuandmete kaitse teatise eesmärgiga selgitada, kuidas, miks ja millal me oma veebilehel teie isikuandmeid kogume.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et teatis kohaldub vaid isikuandmetele, mida me kogume, kui külastate All Media Digitali veebilehti, sealhulgas www.smartad.eewww.smartad.euwww.smartad.lvwww.smartad.lt. Meie reklaamijate veebilehtede külastamisel kogutavate isikuandmete kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge All Media Digitali teenuste isikuandmete kaitse teatisega.

 1. Teave All media Digitali teenuste kohta

All Media Digital osutab reklaamijatest klientidele (edaspidi reklaamijad) suunatud reklaami- ja turundusteenuseid. All Media Digitali veebilehe moodustab veebilehtede kogu, mida me kasutame osutatavate teenuste kirjeldamiseks tulevastele klientidele, nendele klientidele teenuste osutamiseks ning selleks, et toetada kliente ja partnereid reklaamikampaaniate loomisel ja haldamisel.

Meie tooted aitavad kuvada klientide reklaame inimestele, kellele need reklaamid võivad suure tõenäosusega huvi pakkuda. Meie eesmärk on muuta reklaamimine tarbijatele kasulikumaks ja asjakohasemaks, kuvades neile reklaame, mis nende huvidega kõige paremini sobituvad. Ühtlasi kuvame neid reklaame veebilehtedel, mille puhul on reklaamitulu oluline osa, kui luuakse nende sisu, mida me iga päev (sageli tasuta) tarbime.

Kui te külastate reklaamija hallatud veebilehte või kasutate tema mobiilirakendust (edaspidi koos digikeskkond) või kui me kuvame teile reklaamija nimel reklaami kolmanda osapoole veebilehel, võime eelnevas punktis kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks koguda teatud liiki või kõiki selles isikuandmete kaitse teatises käsitletud isikuandmeid teie kohta. Meie platvorm kasutab kogutud andmeid ning muid allpool kirjeldatud andmeid, et aidata reklaamijatel teile asjakohasemaid reklaame kuvada.

Näiteks te külastasite veebilehte hansapost.ee, et uurida toodete kohta, mida teil on tarvis, kuid mida te ei ole veel soetanud. Sellisel juhul võime teile hiljem kuvada hansapost.ee reklaame nende viimaste pakkumiste või soodusmüükide kohta, et motiveerida teid veebilehte uuesti külastama ning ostu sooritama. Kui te ühtlasi avaldasite hansapost.ee veebilehele turunduslikel eesmärkidel oma e-posti aadressi, võime edastada teile hansapost.ee reklaame ka teiste kanalite, sealhulgas e-posti kaudu.

 1. Kogutavad isikuandmed ja nende kasutamine

Oma veebilehel võime koguda järgmisi andmeid ning kasutada neid andmeid alltoodud eesmärkidel:

 • kontaktandmed –konto loomisel võite te avaldada meile oma nime, aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi ning veebis üritustele registreerimisel või veebilehelt sisu alla laadimisel võite avaldada meile oma nime, ametinimetuse, asutuse nime, e-posti aadressi ja/või telefoninumbri;
 • kontoga seotud teave –konto avamisel kogume teilt kasutajanime ja salasõna ning muud konto avamiseks ja sellele juurdepääsu saamiseks vajalikud andmed;
 • klienditeenindusele antav teave –teave, mille võite avaldada klienditeenindusele, sealhulgas oma e-posti aadressi, et meil oleks võimalik teie küsimustele vastata ning küsitluste tulemustele tagasisidet anda;
 • majanduslik teave –krediitkaardi number või muu makseteave; neid andmed kogub meie maksete töötleja otse ning andmeid ei säilitata All Media Digitalis;
 • tegevus meie digikeskkonnas –need on andmed teie külastuste kohta meie veebilehtedel; näiteks andmed selle kohta, milliseid veebilehti te külastasite ja millal, millistele toodetele te veebilehel klõpsasite, kui kaua te veebilehel viibisite;
 • seadme ja brauseri andmed –see on tehniline teave seadme või brauseri kohta, mida kasutasite meie veebilehe külastamiseks; näiteks teie seadme IP-aadress, küpsiste andmed, operatsioonisüsteem ja (mobiilseadmete puhul) teie seadme liik ning mobiilseadme kordumatu tunnus, näiteks Apple IDFA või Android Advertising ID;
 • reklaamide andmed –need on andmed veebireklaamide kohta, mida teile kuvasime või kuvada üritasime. Sinna hulka kuuluvad andmed selle kohta, mitu korda on teile teatud reklaami kuvatud, millisel veebilehel reklaam teile kuvati ja kas te klõpsasite reklaamil või reageerisite reklaamile muul viisil;
 • andmed reklaamipartneritelt –need on andmed, mida saame õiguspäraselt teistelt digitaalse reklaamindusega tegelevatelt koostööpartneritelt (edaspidi: reklaamipartnerid), et teile paremini reklaame kuvada ning teid brauserite ja seadmete kasutamisel ära tunda. Nende hulka võivad kuuluda reklaamijate pseudonüümitud tunnused (ehk tunnused, mis võimaldavad tuvastada teie brauseri või seadme, kuid ei tuvasta teid isiklikult), mida teatud kolmandatest isikutest reklaamipartnerid meiega jagavad, näiteks tunnus, sealhulgas veebiküpsis, mis on seotud teie räsivormingus e-posti aadressiga, või demograafiline teave, näiteks vanusevahemik. Võime reklaamipartneritega koostööd teha, et sünkroniseerida nende valduses olevad kordumatud ja pseudonüümitud tunnused meie enda käsutuses olevatega, et suurema täpsusega ära tunda kordumatut brauserit või seadet ning sellega seotud reklaamihuvisid;
 • kolmandatelt isikutelt saadud andmed –võime teie kohta koguda lisaandmeid kolmandatelt isikutelt, kui neil on õigus andmeid jagada ning meil on õigus neid kasutada, näiteks demograafiline teave, ametinimetuste ja töötajate andmed. Kasutame neid andmeid selleks, et oma kliente paremini mõista ning oma tooteid edukalt reklaamida.
 1. Kogutud andmete kasutamine

Kasutame neid andmeid äritegevuseks ja teile teenuste osutamiseks ning All Media Digitali reklaamide ja turunduslike materjalide personaalsemaks muutmiseks:

 • All Media Digitali teenuste osutamine ja klienditugi –näiteks et jälgida võimaluste kasutamist, hallata reklaamikampaaniaid ja talletada andmeid auditite tarbeks. Võime teiega ühendust võtta, kui olete avaldanud soovi klienditoelt abi saamiseks või meile tundub, et teil läheb abi tarvis, samuti selleks, et talletada meie suhtlusest protokoll, millele on võimalik tulevikus tugineda;
 • teile arvete esitamine ning osutatud teenuste eest tasude nõudmine;
 • probleemide lahendamine –et jälgida veebilehe toimimist ja vajaduse korral parandusi teha, näiteks juhul, kui veebileht on aeglane, ei lae kuvatavaid objekte korrektselt, või teenuste osutamises toimuvaid kõrvalekaldeid;
 • kelmuste ennetamine ja teenuste tingimuste järgimine –et ennetada meie veebilehe või teenuste kasutamise kaudu kelmuste toimepanemist; et nõuda teenuste tingimuste või muude eeskirjade järgimist või uurida tingimuste ja eeskirjade võimalikke rikkumisi, seadusest tulenevate nõuete võimalikke rikkumisi või selleks, et kaitsta ennast, oma kliente või mis tahes kolmandat osapoolt võimaliku materiaalse või mittemateriaalse kahju tekkimise eest;
 • veebilehe ja teenuste kohandamine, mõõtmine ja täiendamine –et pakkuda klientide vajadustele vastavalt kohandatud sisu ning mõõta, milline sisu on klientidele kasulik, mis aitab meil veebilehte ja teenuseid täiendada. Näiteks juhul, kui me märkame teatud abikeskuse artiklite lugejate arvu kasvu või saame konkreetse probleemide kohta rohkem klienditoe kirju, on meil võimalik abimaterjale täiendada või tuvastada neid toodete aspekte, mida saame klientide jaoks paremaks muuta;
 • konto või teenustega seoses ühenduse võtmine, sealhulgas selleks, et oma tooteid teile reklaamida –võime kasutada teie antud kontaktandmeid selleks, et teiega konto asjus ühendust võtta, näiteks teie reklaamikampaaniate tõhususe suhtes, arvetega seonduvat arutada või teavitada teid uutest pakkumistest. Kui see on õiguspärane, võime teie antud teavet täiendada ning teiega ühendust võtta telefoni või kirja teel. Teil on võimalik e-kirjade saamisest loobuda, kasutades selleks saabunud e-kirja jaluses asuvat linki või meiega ühendust võttes. Kui te ei soovi, et me teile helistaksime või muid turunduslikke materjale saadaksime, võtke meiega ühendust e-posti aadressil smartad@smartad.ee;
 • suunatud reklaamide kuvamine –kasutame All Media Digitali teenuseid, et luua ja suunata turunduslikke kontakte oma äritegevuse tarbeks ning selleks, et teile suunatud turundust võimaldada. Meie teenuste toimimise kohta lisateabe saamiseks tutvuge palun teenuste isikuandmete kaitse teatisega;
  • reklaamide suunamine –valimaks teistel veebilehtedel leiduvaid reklaame, mis on seadmega eelnevalt seostatud andmete põhjal teie jaoks asjakohased, ning kuvamaks neid aegadel, mil need on olnud teie jaoks kõige huvitavamad. Näiteks võime teile teisel veebilehel lõunaajal või töölt koju sõitmise ajal kuvada All Media Digitali toote reklaami, mis on seotud mõnelt meie veebilehelt alla laetud juhendiga, või soovitada teisi veebilehti, mis teile meeldida võiksid;
  • kuvamise sageduse piiramine –tagamaks, et teile ei kuvataks sama reklaami liiga palju;
  • kuvatavate reklaamide järjestamine –tagamaks järjestikku kuvatavate reklaamide puhul, et järgmisena kuvatav reklaam oleks korrektne;
  • reklaamide tõhususe mõõtmine –jälgimaks seda, millal, kus ja mis hinnaga me teatud reklaame kuvasime, et mõõta meie panust reklaamija reklaamikampaaniate tõhususe parandamisse ja üldisesse turundusstrateegiasse; näiteks selleks, et saaksime mõõta, kas teatud reklaamikampaania (kuvatud reklaamid ja kellele neid kuvati) viis ka tegelikult selleni, et potentsiaalne klient otsustas toote soetada;
  • aruandlus –selleks, et analüüsida reklaamide efektiivsust ning saada kasulikku teavet oma klientide kohta. Aruandluse hulka võivad kuuluda mõõtühikud nagu vaatamised, klõpsamised ja tulemuste saavutamised. See aitab meil tuvastada reklaame, mis on klientidele kasulikud ja näidata All Media Digitali teenuste väärtust, ning ühtlasi aitab see meil tuvastada reklaame, mis ei ole tõhusad (kliendid ei klõpsa neil), ja neid andmeid analüüsides saame reklaami või reklaamikampaania strateegiat uuendada.
 1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Esitame punktis 4 toodud teabe Euroopa Liidus kehtivate, isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide, eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt.

Üldjuhul kogume teie isikuandmeid siis, kui nende töötlemise aluseks on meie õigustatud ärilised huvid, näiteks isikuandmeid on tarvis platvormide ja teenuste haldamiseks ning lepinguliste kohustuste täitmiseks teenusepakkujana.

Teatud juhtudel võime isikuandmeid koguda ja töödelda nõusoleku põhiselt.

Isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta küsimuste tekkimisel ja lisateabe saamiseks, sealhulgas juhul, kui soovite paremini mõista, kuidas on andmete töötlemisel meie õigustatud huvid tasakaalustatud teie isikuandmete kaitset puudutavate õiguste ja vabadustega, võtke palun ühendust, kasutades punktis „Kontaktandmed“ toodud andmeid.

 1. Andmete jagamine

Me võime teie andmeid avaldada:

 • oma teenusepakkujatele –meil on lepingulised suhted ettevõtetega, kelle roll on meie äritegevuse toetamine, näiteks veebilehtede ja andmete majutamine, kelmuste ennetamine, vaadatavuse aruannete koostamine, andmehügieeni tagamine, turundus ja e-kirjade edastamine ning arvete esitamine, võlgnevuste sissenõudmine, tehnilise, kliendi- ja äritoe teenuste osutamine;
 • tütar- ja sidusettevõtetele –kõnealused ettevõtted töötlevad teie isikuandmeid vaid selles isikuandmete kaitse teatises kirjeldatud eesmärkidel; meie ettevõte on BITE Corporationi ja All Media Balticsi osa ning meie kontserni kuuluvad järgmised ettevõtted: All Media Eesti AS, TV Play Baltics AS, All Media Digital OÜ, Mediainvest Holding AS ja Buduaar Meedia OÜ;
 • teiste digireklaamiga tegelevate ettevõtetega –jagame teiste digireklaamiga tegelevate ettevõtetega tehnilisi andmeid, mida oleme kogunud teie veebikülastamise harjumuste ja teie seadme kohta, sealhulgas veebiküpsiste andmete, jälituspikslite ja muude sarnaste tehnoloogiate kohta. See võimaldab neil ja meil teile asjakohasemaid reklaame suunata;
 • menetlustega seoses –kui meil on kohustus sellisel viisil tegutseda, näiteks selleks, et täita kehtivat kohtulahendit, või juhul, kui avaldamine on vajalik All Media Digitali, reklaamijate või mis tahes kolmanda osapoole õiguste kasutamiseks või kaitsmiseks;
 • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks –täitmaks kõiki õigusaktidest, -toimingutest või riigiasutuste asjakohastest taotlustest tulenevaid nõudeid, näiteks kohtukutsele vastamiseks tsiviil- või kriminaalasjas või muus sarnases protsessis osalemiseks;
 • rikkumiste uurimiseks ja enda ning kolmandate osapoolte kaitsmiseks –eesmärgiga nõuda teenuste tingimuste või muude eeskirjade järgimist või uurida tingimuste ja eeskirjade võimalikke rikkumisi, seadusest tulenevate nõuete võimalikke rikkumisi või selleks, et kaitsta ennast, oma kliente või mis tahes kolmandat osapoolt võimaliku materiaalse või mittemateriaalse kahju tekkimise eest;
 • ettevõtte võõrandamisega seoses –kui kolmas isik omandab osaliselt või täielikult meie ettevõtte või varad, võib osutuda vajalikuks võõrandamisel andmeid avaldada, sealhulgas võõrandamise käigus toimuva hoolsuskohustuse täitmisel;
 • ühtlasi võime avaldada anonüümitud koondandmeid kolmandatele osapooltele, näiteks siis, kui teeme sektoriüleseid küsitlusi võrdlusaruannete koostamiseks või vajame statistikat, et teadlaste või teiste ettevõtetega koostöös sektoriüleseid juhendeid luua.
 1. Veebiküpsised ja seotud tehnoloogiad

Meie veebilehed kasutavad veebiküpsiseid, jälituspiksleid ja seotud tehnoloogiaid veebilehtede haldamiseks ja personaalsemaks muutmiseks, näiteks selleks, et oma veebilehel klientide vajadustele vastavat sisu kuvada, tagada klienditoe vestluse toimimine, teha analüüse ning suunata teile reklaame, mis puudutavad meie teistel veebilehtedel saadavalolevaid tooteid ja teenuseid.

Veebiküpsised on väikesed andmefailid, mille meie platvorm edastab ning teie seade talletab. Veebiküpsised võimaldavad meil teie seadme tuvastada, kui te digikeskkondade vahel liigute, et mõistaksime paremini teie huve ning saaksime teile kuvada suunatud reklaame.

All Media Digitali veebiküpsise, mis All Media Digitali platvormi kaudu edastatakse, nimi on bepolite_id.

Võime eespool kirjeldatud eesmärkidel edastada teile ka reklaamipartnerite veebiküpsiseid. Näiteks edastame teile ühendusvõrgu, mille kaudu me reklaame ostame, veebiküpsise, mis aitab meil mõõta vaadatavust (kas reklaam kuvati ja seda vaadati) ja ennetada kelmusi.

 1. Teie valikud ning võimalus loobuda

Mõistame täielikult, kui oluline on teie jaoks privaatsus internetis, seega pakume järgmisi võimalusi suunatud reklaamide kuvamise ja teie andmete kasutamise kontrollimiseks.

 • Kuidas veebiküpsiseid kustutada? Teil on võimalik valida, kas nõustute või ei nõustu veebiküpsiste paigaldamisega. Kui soovite teada, millal teie seade veebiküpsise talletab, võite seadistada oma brauseri sellesisulist teadet näitama. Sel viisil on teil võimalus veebiküpsise paigaldamisega nõustuda või sellest keelduda. Külastage veebilehte http://aboutcookies.org/, kui soovite rohkem teavet sellise valiku aktiveerimise kohta. Juhime teie tähelepanu sellele, et muudatuste seadistamine brauseris, sealhulgas veebiküpsiste paigaldamise väljalülitamine, võib meie veebilehe külastamisel põhjustada tõrkeid, eelkõige ei pruugi korrektselt toimida sisselogimise ja käivitamise funktsioonid. Veebiküpsiste kohta täpsema teabe saamiseks võite külastada veebilehte pts.se/cookies.

Juhime teie tähelepanu sellele, et juhul, kui otsustate kasutada eespool kirjeldatud reklaamidega seotud loobumist, siis:

  • võib teie brauser meile ikkagi andmeid, näiteks teie IP-aadressi edastada; eraldame need andmed ning kasutame neid ainult raamatupidamiseks ja teatud juhtudel kelmuste ennetamiseks; me ei kasuta neid andmeid reklaamide isikustamiseks või teie toimingute jälgimiseks;
  • mitme brauseri või seadme kasutamise puhul kehtib teie loobumine ka teistes teiega seostatud brauserites või seadmetes; arvestades, et meil ei pruugi kõik teie brauserid ja seadmed olla seostatud teie kasutajaga, võib osutuda vajalikuks, et peate reklaamide kuvamisest loobumise seadistama mitmes brauseris või seadmes;
  • pidage meeles, et muude reklaamiettevõtete reklaamide kuvamisest loobumised võivad toimida meie omast erinevalt.
 • Selleks, et loobuda suunatud reklaamide kuvamisest, mis põhinevad teie kohta mitmetest mobiilirakendustest kogutud käitumisharjumustel, järgige alltoodud juhiseid iOSi ja Androidi operatsioonisüsteemi kasutavate seadmete puhul:
  • iOS 7 või hilisem versioon:avage seadmes sätted > valige privaatsus > valige reklaamid > aktiveerige valik „Piira reklaamide jälgimist“;
  • Androidi seadmetele, mis kasutavad OS 2.2 või hilisemat versiooni ja Google Play teenuste 4.0 või hilisemat versiooni:avage seadmes Google’i seadete rakendus > reklaamid > aktiveerige valik „Loobu huvidel põhinevatest reklaamidest“.

Juhime teie tähelepanu sellele, et: suunatud reklaamide kuvamisest loobumise tagajärjel ei peatu üldine reklaamide kuvamine, kuid tõenäoliselt on need teie jaoks vähem asjakohased, sest ei põhine teie huvidel. Näiteks võivad kuvatud reklaamid olla suvaliselt loodud või põhineda veebilehel, mida parasjagu külastate.

Võite alati loobuda turunduslikel eesmärkidel edastatud e-kirjade saamisest. Loobumiseks saate kasutada turunduslikul eesmärgil saadetud e-kirjas toodud linki või võtta ühendust e-posti aadressil smartad@smartad.com.

 1. Andmete säilitamine

Reklaamide suunamise jaoks kogutud isikuandmeid säilitame kuni kuus (6) kuud ning pärast seda andmed kustutatakse. Isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid, mida me säilitame reklaamija nimel, näiteks reklaamijate e-posti aadresside nimekirju, säilitame seni, kuni reklaamija palub meil need kustutada.

Isikuandmeid, mis on kogutud teistel eesmärkidel, ei säilitata kauem kui on vajalik meie äriliste eesmärkide saavutamiseks, kuid need andmed on anonüümitud. Säilitame näiteks vaatamiste ja klõpsamiste anonüümitud andmeid, et tagada vastavus teenuste osutamise auditi nõuetele või õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

 1. Turvalisus

Rakendame tehnilisi, halduslikke ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta kogutud andmeid juhusliku või õigusvastase hävitamise ja kaotsimineku, muutmise, loata avalikustamise või neile juurdepääsu eest, eelkõige juhul, kui töötlemine hõlmab andmete edastamist võrgus, samuti muude õigusvastaste töötlemisviiside eest.

 1. Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu

Võime edastada teilt kogutud teavet väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ja seda teavet võidakse seal säilitada. Andmeid võivad töödelda isikud, kes töötavad meie heaks või meie tarnija heaks, kes tegutseb väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Kõnealused töötajad võivad tegeleda teie tellimuse ja makseandmete töötlemisega ning tugiteenuste osutamisega. Oma andmeid sisestades annate te nõusoleku selliseks andmete edastamiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks. Teeme kõik mõistliku selleks, et tagada teie andmete turvaline ja meie privaatsuspõhimõtetele vastav töötlemine, ning peale eelmärgitu võib andmeid edastada kolmandasse riiki vaid siis, kui kõnealune riik tagab piisaval tasemel andmekaitse või on saanud heakskiidu ELi-USA andmekaitseraamistiku alusel. Kui soovite, on meil võimalik teile rohkem teavet anda selle kohta, milliseid andmeid kolmandatesse riikidesse edastatakse.

 1. Muud isikuandmete kaitsega seotud õigused

Teil on järgmised isikuandmete kaitsega seotud õigused:

 • tutvuda teie kohta kogutud andmetega; taotleda kinnitust selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid, ja juhul, kui see on nii, tutvuda nende isikuandmetega ning teabega, mille edastamise kohustus tuleneb õigusaktidest;
 • nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
 • nõuda isikuandmete kustutamist, näiteks juhul, kui andmete säilitamine ei ole enam vajalik või kui teie isikuandmete töötlemise aluseks oli teie antud nõusolek, mille olete tagasi võtnud, ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete edasiseks töötlemiseks;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, näiteks juhul, kui me analüüsime, kas teil on õigus nõuda andmete kustutamist;
 • saada teid puudutavaid isikuandmeid, mille olete meile edastanud ja mille töötlemise aluseks on nõusolek või leping ning mille töötlemine toimub automatiseeritult, struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ja masinloataval kujul ning teil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õigus);
 • esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis põhinevad õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsi tegemise suhtes, välja arvatud juhul, kui me suudame tõendada mõjuvat õiguslikku alust kõnealuseks töötlemiseks; või õigus esitada vastuväiteid töötlemise suhtes otseturunduse eesmärkidel, sealhulgas profiilianalüüsi tegemise suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse otseturundusega;
 • võtta igal ajal tagasi andmete töötlemiseks antud nõusolek, ilma et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise õiguspärasust;
 • õigus, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju.
 1. Muudatused isikuandmete kaitse teatises

Kõik tulevikus isikuandmete kaitse teatises tehtavad muudatused kajastatakse ülalnimetatud veebilehel. Üldtingimuste kohaselt teavitatakse teid muudatustest vajaduse korral ka e-kirja teel. Kõik muudatused jõustuvad nende tegemise hetkel, välja arvatud olemasolevate tellijate suhtes, kelle suhtes jõustuvad muudatused kolmekümne (30) päeva möödumisel alates muudatuste teatavaks tegemisest, kui ei ole sätestatud teisiti.

 1. Küsimuste või probleemide korral võtke meiega ühendust

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (veebiaadress www.aki.ee), kui tekib kahtlus, et teie isikuandmete töötlemine rikub teie õigusi või on vastuolus õigusaktidest tulenevate nõuetega.

All Media Digital on tööle määranud andmekaitseametniku, kellega teil on võimalik ühendust võtta, kui teil tekib küsimusi või probleeme seoses meie isikuandmete kaitse eeskirjade või tavaga. Andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised:

Peterburi tee 81, 11415 Tallinn, Eesti, edastada andmekaitseametnikule, e-posti aadress smartad@smartad.ee.

 1. Üldtingimused

Tutvuge meie üldtingimustega