Muljetusi Pärnu Turunduskonverentsilt…

Eelmisel nädalal toimunud Pärnu Turunduskonverentsil oli esindatud ka smartAD’i meeskond. Konverentsi seekordseks teemaks oli siis uue põlvkonna pealetulek ning (meedia)tarbimisviiside muutus praegu ning tulevikus. Üht-teist huvitavat sai kõrva taha pandud ka meil…Väga huvitav diskussioon tekkis sessioonil „Milline on uue põlvkonna veebikäitumine“. Hoolimata sellest, et veebikäitumisest eriti palju ei räägitud, tekkis mõttevahetus internetireklaamide sisu ja efektiivsuse üle. Hea meel oli näha, et nii Rate.ee looja Andrei Korobeinik kui ka Mängukoobas.ee eestvedajad Jaan Allikvere ja Inessa Josing olid ühel nõul, et lisaks tavalisele bännerreklaamile tuleks tähelepanu pöörata nutikate erilahenduste väljatöötamisele. Tore, et nende mõtted ühtivad meie mõtete ja tegudega…Lisaks eelnevale tasub esile toomist Aavo Kokk’a ja Villu Järvesoo esitlus Blue Nun veini tulemuspõhise reklaamikampaania läbiviimisest Eesti Päevalehes. Pole just väga palju meediaettevõtteid, kes oleksid valmis vastu võtma taolist riski ning teisalt ettevõtteid, kes on valmis enda raamatupidamist avama teisele osapoolele. Samas oli hea teada, et on olemas ettevõtteid, kes on valmis ca 30% kasumist ära maksta reklaami läbiviijale. Juhul kui mõni ettevõte soovib samalaadset tulemuspõhist skeemi rakendada, siis tasub kontakteeruda ka smartAD’i meeskonnaga – teeme ära!

Loe artiklit ›

Ka Google on liikumas rohkem tulemuspõhise reklaami suunas

Teadaolevalt on 2008 aastal raputanud USA internetireklaami turgu uudis, et Google click-through-rate kasv on stagneerunud. Kasv Veebruaris oli ainult 3% võrreldes aastataguse ajaga. Enne 2008 kasvas aga Google CTR pidevalt 25-40% võrreldes eelmise perioodiga. Seega muutus on olnud väga järsk.Huvitav on see, kuidas Google ise on oma tulemusi kommenteerinud. "Company said that the drop in CTRs is a result of its efforts to boost the usefulness of each click to its advertisers sales performance". Ehk, tundub, et Google on hakanud rõhuma rohkem kvaliteedile kui kvantiteedile. Internetireklaamis on asjad kõvasti edasi liikunud ja lihtsalt klikkide eest ei ole reklaami tellijad varsti nõus enam väga palju maksma. Reklaamitellijad tahavad näha, et klikid viiksid ka reaalsete tulemusteni ja see on see, millee eest on nad nõus ka maksma. Ka Google on sunnitud oma mudelit muutma, et ajaga kaasas käia.Analüütikud on eriarvamusel kui kaua võtab aega, et Google enda per-click revenue konverteeruks kasvuks sõltuvalt suuremast klikkide väärtusest reklaamitellijale. Rob Sanderson, American Technology Research analüütik ütles, et per-click revenue kasvab automaatselt kui reklaamitellijad näevad suuremat väärtust iga kliki taga, sest nad on nõus selle eest oktsionil rohkem maksma. "Its not clicks that advertisers are really buying, its what those clicks get them, which is sales conversions". Kui klikk konverteeub reaalseks müügitehinguks, siis näevad reklaamitellijad selles palju suuremat väärtust.CTR on loomulikult ainult üks osa valemist Google jaoks. Oluline fakt on see, et Google ütleb selgelt välja: "We are trying to make our clicks more worthwile". Nad püüavad mudelit muuta rohkem tulemuspõhiseks ja tõenäoliselt hakata rohkem kasutama lead generationit, sest see on see, mida kliendid ootavad.Sellest oleme ka meie aru saanud smartADis. Klientidega koostöös selgitame välja, milline on reklaamikampaania soovitav tulemus ning püüame nii palju kui võimalik panna ka reklaami eest tasumise vastavusse reaalselt sooritatud tehingute või muude tulemustega. Mingi aja pärast teeme siinsamas blogis esimese kokkuvõtte, kuidas esimesed sellised kampaaniad läinud on ja kliendid on sellega rahule jäänud.http://www.smartad.ee/

Loe artiklit ›

smartAD hakkab pakkuma tegevuspõhise reklaami (lead generation) mudelit

smartAD (http://www.smartad.ee/) on koostöös oma klientidega välja töötamas reklaamikampaaniaid internetis, mis sisaldavad endas tegevuspõhise (lead generation) reklaami elemente. Tegevuspõhise mudeli puhul räägime me peamiselt CPA (cost per action) tasustamisest, suht analoogid sellele on CPL (cost per lead) ja CPO (cost per order).Tegevuspõhise reklaami (lead generationi) puhul makstakse siis kui on teostatud teatud tegevus. Mudeli eripäraks on see, et pole enam vajadust koguda tohutul hulgal näitamisi või klikke. Hea tulemuse tagab õige sihitamine ja läbimõeldud kampaania.Kuidas tegevuspõhine mudel (lead generation) töötab?1. Inimene näeb bännerit ja klikib sellel2. Seejärel juhitakse inimene lehele kuhu ta sisestab teatud info enda kohta - täidab mingi vormi, mis on siis kas reklaami tellija kodulehel, mingil muul selleks spets valmistatud kodulehel või on ehitatud bännerisse -> Selle sammuga on reklaamitellija saanud endale juba potentsiaalse kliendi.3. Inimene saab teatud informatsiooni reklaamitellijalt (nt automüügi kampaania puhul võib see olla kupong, millega automüüja juures saab ta 5% allahindlust) või hakkab saama infot edaspidi näiteks e-posti teel.Tegevuspõhine reklaam ei pruugi olla alati kõige ideaalsem valik kliendile (nt ei sobi see brändireklaami puhul), kuid juhul kui soovitakse endale juurde saada kliente või suurendada toodete ja teenuste läbimüüki, siis on tegevuspõhine reklaam ideaalne. Miks? Asja võlu peitub selles, et reklaamitellija kulu enne konkreetse tegevuse toimumist on null krooni. Reklaamitellija maksab ainult siis kui on toimunud tema jaoks soovitud tehing, mida reklaamikampaaniaga sooviti saavutada.USAs on tegevuspõhine (lead generation) mudel väga levinud ja reklaamitellijad on selle võlu enda jaoks avastanud. Eestis seisab see kõik alles ees ning paljud ei ole isegi teadlikud sellise reklaamvõimaluse olemasolust. Laialdaselt tegevuspõhisele reklaamile üleminek võtab veel ilmselt aega, kuid smartAD on koos uuendusmeelsete klientidega nõus läbi viima reklaamikampaaniaid, mis sisaldavad selgelt juba tegevuspõhise reklaami elemente.http://www.smartad.ee/

Loe artiklit ›

Kuidas Facebook raha teenib?

Facebook teenib raha CPC (clicks) ja CPM (impressions) põhimõttel. See on huvitav, et rõhuastust ei ole pandud tulemuspõhistele tasustamispõhimõtetele (nagu nt lead generation).

Loe artiklit ›

Internetireklaami kasv USAs ja Google

Internetireklaami käive USAs ületas esmakordselt $21 miljardit 2007 aastal. Samas näitavad esialgsed andmed, et kasv on aeglustumas. Suur shokk oli eelmisel nädalal see kui meediasse paisati info, et Google klikkide arv jäi jaanuaris samaks võrreldes detsembriga.Kas tegemist on majanduse madalseisust tuleneva mõjuga inimeste klikkimisharjumustele (väiksem optimism tuleviku suhtes sunnib vähem klikkima igasugu reklaamidel) või on jõutud tasemele, kus kiire kasvu ajad on möödas? Pigem võib arvata, et tegemist on siiski majanduse madalseisust tuleneva ajutise aktiivsuse langusega. Samuti tuleb arvestada, et hetkel on tegemist siiski ühest allikast tuleva infoga ja räägitakse ainult ühes kuust (jaanuarist). Seega ei tasu veel teha kaugeleulatuvaid järeldusi, et kiire internetireklaami kasvu aeg on möödas ja Google hakkab manduma. Meie hinnangul ei ole see loogiline arvestades turu üldisi perspektiive.Interactive Advertising Bureau (IAB) ennustab, et internetireklaami käive 2007 aastal kasvas 25% võrreldes 2006 aastaga. Võrdluseks tuues kasvas 2006 aastal interentireklaami käive 35% võrreldes 2005 aastaga. Seega on suht selge, et kasv aeglustub. Analüütikute hinnangul on loogiline, et kasv aeglustub, kuna internet moodustab aasta aastalt aina suurema osa kogu reklaamiturust. Samas moodustab internet endiselt vähem kui 10% USA reklaamiturust, mis tähendab. et kasvu peaks jaguma veel pikaks ajaks.

Loe artiklit ›

Emor: Eesti meediareklaamiturg kasvas 1,788 miljardi kroonini

http://www.emor.ee/arhiiv.html?id=1860Emori andmetel oli kõikide meediatüüpide puhul oli kasv eelmise aastaga võrreldes üle 20%. Sarnaselt 2006. aastaga võib Internetti pidada meediaturu kõige kiiremini kasvavaks meediakanaliks - reklaamimaht suurenes 2006. aastaga võrreldes 69% võrra.Reklaamiraha on voolamas intenetti peadpööritava kiirusega. Kas veame kihla, et Interneti reklaam läheb 2008 aastal mööda ajakirjareklaamist?

Loe artiklit ›

Milline on Microhoo mõju Veebisaitidele?

Pubmatic blog Feb 14 sissekirjutuse põhjal.Viimastel nädalatel on palju kõneainet pakkunud võimalik Yahoo! Ülevõtmine Microsofti poolt. Palju on räägitud tehingu detailidest, antitrust probleemidest, ja mõjust reklaami tellijatele. Üks aspekt, mida pole piisava adekvaatsusega analüüsitud, on mõju Veebisaitidele, ja eriti just nendele Veebisaitidele, kelle tulud sõltuvad olulisel määral just reklaamivõrgustikest oma reklaamipindade rahaks tegemisel.Google AdSense vajab tugevat ja usaldusväärset alternatiivi. Sellise alternatiivi olemasolu kiirendaks innovatsiooni reklaaminduses, suurendaks reklaami tellijate arvu, laiendaks reklaamindust rahvusvaheliselt, ja suurendaks veebisaitide tulusid. Kõik need trendid suurendaksid veebisaitide tulusid pikemas perspektiivis.Lühiajaline mõju: Ülevõtmistehing on Veebisaitidele halbYahoo! Publisher Network (YPN), mis on alternatiiv Google AsSense süsteemile, on olnud beetaversioonis turul juba üle kahe aasta. Süsteem lükkab enamuse reklaamitellijaid kõrvale, sest näiteks ei paigaldata reklaame väljaspool USA, vaatamata asjaolule, et Yahoo! tegutseb ja on tuntud bränd rahvusvaheliselt. Siseinfo kohaselt lastakse uus YPN välja 2008 aasta suvel, aga on väga võimalik, et seoses ülevõtmisega, see tähtaeg nihkub. Samal ajal Microsoft Content Ads, mis on Microsofti alternatiiv Google AsSense süsteemile, private beta, mis jookseb ainult vähem kui paarisajal veebisaidil. On raske uskuda, et kahe süsteemi ühendamine parandaks kumbagi lahenduse võimekust.Strateegilise fookuse seisukohast on selge, et Yahoo! ja Microsoft on fookusseeritud rohkem reklaami tellijatele. Üks suuremaid Yahoo! arendusprojekte, Apex, on suunatud otsingu ja display reklaami integreerimisel üheks süsteemiks reklaami tellijate jaoks. Microsofti suurim ülevõtmine siiani on olnud aQuantive, mis on reklaamiagent ja digitaalsete lahenduste pakkuja, ning mis on samuti suures osas keskendunud reklaaamitellijatele.Yahoo! ja Microsoft saavad endale lubada reklaamitellijatele keskendumist veebisaitide arvelt, sest nad omavad ja opereerivad ise väga palju reklaamipindu, erinevalt Googlest. Suurem osa Yahoo! ja Microsofti saitidest on disainitud nii, et külastajad nendelt ei lahkuks, samal ajal kui Google peamise teenuse (otsing) mõte on saata kasutajaid oma veebisaidilt ära, kui Gmail välja arvata. comScore ja UBS ennustavad, et Yahoo! ja Microsoft said 2007 detsembris 2x rohkem vaatamisi kuus võrreldes Googlega. Seega ühendatud Yahoo! ja Microsoft hakkab tõenäoliselt keskenduma sellele, kuidas omaenda ja ka oma strateegiliste partnerite nagu Facebook ja eBay reklaamipindu rahaks teha.Pikaajaline mõju: Veebisaidid võidavad, kuid ära sellele lootma jää Ühendatud jõuna võivad Yahoo! ja Microsoft näha turul piisavalt suurt võimalust, et hakata oma lahendusi suunama ka väljaspoole oma isiklike ja strateegiliste partnerite saitidest. Yahoo! on alustanud seda teed juba selliste ettevõtete nagu Right Media, Blue Lithium ja Maven Networks ülevõtmistega. Igal juhul seoses reklaami keskendumisega aina kitsamatele sihtgruppidele, peavad Yahoo! ja Microsoft leidma võimalusi, kuidas hakata reklaami suunama eemale oma saitidest.Yahoo! ja Microsoft saavad ühendada oma teadus ja arendustegevuse eelarve mitmes erinevas valdkonnas ja vabastada raha muude projektide jaoks. Raha mis kulus enne otsingusüsteemi, emaili ja infrastruktuuri peale saab kokku tõmmata ja suunata veebisaitidega seotud lahenduste arendamisse. Lisaks sellele omab Microsoft olulisemalt suuremat sularahavaru võrreldes Googlega ning seega rohkem vahendeid investeerimiseks. 2007 aastal oli Microsofti kvartalikasum enam vähem võrdne Google aastakasumiga.

Loe artiklit ›