Osaluseksperimendi käigus selgus, et smartAD pakub hetkel kõige paremat teenistust Eesti veebisaitidele

smartAD leidis kajastamist ajakiri Saldo septembri numbris. Kaido Einama reisijutud.com-ist, kes on ka meie üks partnerveebisaitidest, võrdles osaluseksperimendi käigus kui suurt tulu teenib veebisait Google AdSense, Klikivabriku, Textadsi, smartAD ja TravelNow teenuseid kasutades. Eksperimendi tulemusel selgus, et läbi smartADi kampaaniate teenitud tulu on samas kategoorias Google AdSense ga, kui Google veel eestikeelsete lehekülgede eest maksis. Klikivabrik, Textads ja TravelNow pakkuvad juba olulisemalt väiksemat teenistust. Ühelt poolt on see muidugi meie jaoks positiivne, et me pakume Eestis hetkel kõige paremat teenistust veebisaitidele. Teiselt poolt ei taha me end panna ühte patta teiste reklaamivõrgustikega. Veebisaitide puhul tahame me pigem rõhutada pikaajalist partnerlust ja tulude jagamist veebisaitidega 50-50 põhimõttel. Meie kogemus on näidanud, et just see on see mida veebisaitide omanikud hindavad – nad ei taha olla pelgalt reklaamipinna pakkujad vaid täieõiguslikud partnerid. Lisama peaks ka seda, et smartAD ei ole ainult affiliate diile pakkuv võrgustik nagu artiklis väidetakse, vaid tulemuspõhine, mis on palju laiem mõiste. Oluline vahe võrreldes teiste reklaamivõrgustikega on kampaaniate tegemine rätsepatööna vastavalt klientide spetsiifilistele vajadustele, mitte standardiseeritud pakettide pakkumine. Samuti oleme me rohkem fokusseeritud cost per click (CPC) ja cost per action (CPA) mudelile. Lisaks kasutame bänneritena peamiselt väga dünaamilisi erilahendusi, mis statistiliselt annavad oluliselt paremaid tulemusi. Soovi korral saab rohkem infot www.smartad.ee lehelt.

Loe artiklit ›

Uuest Internet Exploreri versioonist ja privaatsusest internetis

Internet Exploreri järgmine versioon (IE8) võimaldab oluliselt lihtsamalt ilma jälgi jätmata internetis surfata. Paljud internetis reklaami müüvad ettevõtted (sh Microsoft ise), saavad koguda elektrooniliselt infot, milliseid veebisaite internetis surfajad külastavad ning kasutada seda infot reklaamide edastamisel. Internet Explorer 8 beeta versioon omab funktsiooni InPrivate Browsing, mis võimaldab internetis surfata nii, et nende arvutis ei salvesta informatsiooni veebisaitide kohta, mida nad külastavad. Ka praegune Exploreri versioon ja Mozilla Firefox 3 võimaldavad internetikasutajatel cookies id blokkida ning kustutada privaatset infot nagu temporary files ja browsing history, aga kumbki nendest programmidest ei võimalda informatsiooni kogumist täielikult blokkida. See võib hakata oluliselt mõjutama nende internetireklaami müüvate ettevõtete tegevust, kes on sellest infost sõltuvad. Kasutajate informatsiooni koguvad firmad said eelmisel nädalal veel teisegi löögi, tulenevalt avalikkuse hirmust interneti privaatsuse kadumise ees. Sellised firmad nagu NebuAD ja Phorm lootsid sellele, et interneti teenusepakkujad hakkavad edastama neile infot selle kohta, milliseid saite konkreetsed internetikasutajad külastavad ja millised on nende huvid, et saaks hakata neile pakkuma võimalikult sihitatud reklaami. See oleks olnud väga uus lähenemine, kuna reklaam järgneks veebikülastajale kõikidel võrgtustikuga liitunud veebisaitidel, mida ta külastab, erinevalt lahendusest, kus reklaami näidatakse kokku lepitud veebisaitidel kõikidele külastajatele. Samuti oleks see oleks tähendanud ka täiendavat puhast raha interneti teenusepakkujatele. Ehk win-win? Nüüd aga selgub, et interneti teenusepakkujad ei ole siiski sellise kasutajate info edastamisest huvitatud, või õigemini sellest ei ole huvitatud nende kliendid, ehk interneti tavakasutajad. Samuti, arutatakse hetkel Kongressis, kuidas privaatsust rangemalt reguleerida. Uudis tuli välja ajal, kus NebuAD sai just hiljuti täiendava rahasüsti investoritelt, vaata varasemat blogi artiklit sellel teemal siin. Phormi aktsia on Londoni börsil kukkunud kivina (ca 75%). Tundub, et privaatsuse küsimus võib nii mõnelegi "innovatiivsele" lähenemisele internetis korraliku hoobi anda. Tänu just privaatsuse probleemile põletab ka rekordilise kasutajate kasvu läbi teinud Facebook siiani riskikapitalistide raha ning pole leidnud veel meetodit kuidas oma kasutajad rahaks pöörata. smartAD ei jälgi ühegi programmi abil, millistel lehtedel konkreetsed interneti kasutajad käivad. Meie oleme oma mudeli üles ehitanud loogiliste eelduste süsteemile kasutades üldist informatsiooni veebisaitidelt nende kasutajate profiilide kohta. Siiani on see väga efektiivselt toiminud, ning meie hinnangul ei anna väiksematel turgudel jälgimine, milliseid lehti iga individuaalne internetikasutaja kasutab suurt lisaväärtust. Internet Exploreri beetaversioon omab ka funktsiooni InPrivateBlocking, mis võimaldab blokeerida veebisaitidele tulevat informatsiooni kolmandatelt veebisaitidelt. See funktsioon võib takistada ka teatud tüüpi reklaambännerite ilmumist veebisaidil. Kuna see aga toimib dialoogiakna kaudu, mis küsib internetis surfajalt iga allika kohta eraldi, kas infot veebisaidile lubada või mitte, siis võib arvata, et antud funktsiooni kasutamine on keskmise veebisaidi külastaja jaoks piisavalt tülikas, et seda jooksvalt ja pidevalt kasutada. Seetõttu ei näe me siinkohal esialgu ka ohtu internetireklaami firmadele.

Loe artiklit ›

Reklaamivõrgustike osakaal veebisaitide tuluallikana kasvab

The Interactive Advertising Bureau (IAB) ja Bain Consulting avaldasid hiljuti väga põneva raporti (loe http://www.scribd.com/doc/4747842/Bain-IAB-Digital-Pricing-Research), mis analüüsib reklaamivõrgustike mõju veebisaitidele ja nende reklaamituludele. Teema leidis käsitlust ka Pubmaticu blogis.Mõned huvitavamad leiud:- 30% interneti reklaamikuludest (9 miljardit USD aastas) läheb bännerreklaamile (display advertising). Ülejäänud osa moodustavad otsingupõhine reklaam (search advertising), reklaam e-posti teel ja netikuulutused.- 10% bännerreklaamide näitamiste mahust müüakse otse reklaamiagentuuridele või reklaamitellijatele ning 90% müüakse läbi reklaamivõrgustike.- Samas tulude poole pealt 70% tulust teenitakse otsemüügist ja 30% müügist läbi reklaamivõrgustike, mis näitab, et läbi reklaamivõrgustike müüdud CPM-id on oluliselt väiksemad võrreldes otsemüügiga.- Reklaamivõrgustike kasutamine on kasvanud dramaatiliselt. Kui 2006 aastal müüdi reklaamivõrgustike kaudu 5% müüdud reklaamipindadest, siis 2007 aastal on see 30%. Seega reklaamivõrgustikud on osutunud väga kasulikuks ja mugavaks viisiks veebisaitidele reklaamipindade müümisel ning nende osakaal kasvab pidevalt.- Veebisaitidel on pidevalt suur hulk reklaamipindadest välja müümata. See maht on samas vähenenud võrreldes 2006 aastga just tänu reklaamivõrgustike tegevusele.Äärmiselt üllatav on see, et CPM hinnad on niivõrd varieeruvad. Keskmine läbi reklaamivõrgustike müüdud CPM oli vahemikus $0.60 - $1.10 võrreldes $10-$20 otsemüügi puhul. Suur nõudlus videoreklaami järele on viinud mitmel juhul 2-3x suuremate hindadeni. Videoreklaami müüakse peamiselt otse, ilma vahendajateta. Samas tuuakse välja ka seda, et vaatamata suurele nõudlusele ei ole osad veebisaidid suutnud videoreklaami osas saavutada kokkulepitud näitamiste mahtusid.Raportis avaldati arvamust, et praegu on veel suhteliselt vara (still too early in the game), et hinnata täies mahus, millist mõju avaldavad reklaamivõrgustikud reklaamihindadele internetis ja tulude jagamisele. Suured reklaamitellijad alles suunavad oma eelarveid internetti, kuigi see protsess toimub väga suure kiirusega. Samas kuna aina rohkem raha suunatakse läbi reklaamivõrgustike, siis tähendab see suure tõenäosusega keskmiste CPM hindade langust.Paraku puudutab see uuring ainult USA olukorda. Oleks huvitav teada, milline on olukord Euroopas ja ka Eestis. Eestis müüakse smartAD hinnangu kohalselt läbi reklaamivõrgustike veel suhteliselt marginaalne osa reklaamipindadest.Tuleb märkida, et nende reklaamivõrgustike, millest siin räägitakse, ärimudeliks on peamiselt pindade edasimüümine ning on seega huvitatud võimalikult madalast nn "hulgihinnast". smartAD on oma ärimudeli üles ehitanud teisiti. Meie võtame veebisaite kui oma starteegilisi partnereid, kellega me jagame reklaamitulud 50-50, seega oleme väga huvitatud sellest, et veebisaidid teeniksid võimalikult palju tulu. Meie praegune kogemus näitab, et enamus kampaaniate puhul suudame me maksta veebisaitidele CPM hinda, mis suurem või vähemalt samaväärne CPM hinnaga, mida veebisaidid teenivad otsemüügi korral. Lisaks tuleb arvestada, et veebisaidid ei pea selle lisatulu nimel suurt midagi tegema.

Loe artiklit ›

Silicon Valleys tehakse endiselt internetireklaamiga seotud ettevõtetesse suuri investeeringuid

San Jose Mercury News toob välja, et 2008 teises kvartalis tehti järgmised investeeringud internetireklaamiga seotud ettevõtetesse.Federated Media Publishing sai 50 milj dollari suuruse investeeringu Oak Investment Partners ilt, mis tõestab, et raha bloginduses siiski liigub (vt ka postitust Klikivabriku blogis antud teemal). Federated Media Publishing (FM) reklaamivõrgustiku, mille asutajaks on John Battelle, eesmärgiks on aidata just blogisid ja teisi väiksemaid saite oma teel uue generatsiooni meediagigantideks.Businessweeki info kohaselt kasvas ettevõtte käive 4 miljonilt dollarilt 2006 aastal 22 miljoni dollarini eelmisel aastal. Arvatakse, et selle aasta käive võib juba tulla kuhugi sinna 60 miljoni kanti, mis on imestamistvääriv kasv. Ettevõtte enda sõnul töötavad nad kasumiga alates eelmisest aastast.Huvitav on ettevõtte juhtide seisukoht, et Google on teatud mõttes interneti ära neednud. Vaatamata sellele, et otsingupõhine reklaam on osutunud äärmiselt edukaks, on samas kogu internetireklaami tööstuse innovatsioon liikunud ainult selles suunas, et panna inimesi rohkem reklaamidel klikkima. Vähem on tähelepanu suunatud sellele, mis saab pärast seda kui inimsed on reklaamil klikkinud, ehk kuidas muuta seda protsessi efektiivsemaks.Reklaamivõrgustik JellyCloud sai 11.5 miljoni suuruse rahasüsti erinevatelt riskikapitalifondidelt. JellyCloud omab patenteeritud tehnoloogiat, mis võimaldab väga täpselt reklaame sihitada vastavalt veebisaitide võrgustiku kasutajate profiilidele. JellyCloud omab andmebaasi, mis koosneb miljonitest anonüümsetest kasutajaprofiilidest, kellele suunatakse reklaami väga sihitatult tuhandete reklaamitellijate poolt. Ettevõtte enda pressiteate kohaselt saavutavad nad tänu oma sihitamisele ja algoritmidele kuni 20x parema tulemuslikkuse võrreldes sihitamata reklaambänneritega. JellyCloud kasutab saadud täiendavat finantsinvesteeringut selleks, et laieneda rahvusvaheliselt Euroopasse, Austraaliasse ja Aasiasse.NebuAD on saanud 1.3 miljoni dollari suuruse investeeringu. See on samuti üks kliendikeskne käitumusliku sihitamise võrgustik (behavioral targeting network), mis samuti taotleb võimalikult täpset sihitamist, et reklaam jõuaks õigete klientideni, õigel ajal klientide ostutsüklis.Mochi Media, reklaamivõrgustik, mis on keskendunud internetimängude (online gaming) saitidele, sai 10 miljoni suuruse investeeringu. Ettevõtte internetileheküljel oleva info kohaselt külastab nende võrgustikus olevaid saite 60 miljonit unikaalset külastajat kuus.NearbyNow, ettevõte, mis pakub internetireklaami teenuseid mitte-interneti jaemüüjatele on saanud 12 miljoni dollari suuruse investeeringu, erinevatelt riskikapitalifondidelt, muuhulgas ka Draper Fisher Jurvetsonilt.Jivox, ettevõte mis aitab luua kiirelt ja efektiivselt videoreklaame internetis, sai 10.8 miljoni suuruse investeeringu sellistelt riskikapitali fondidelt nagu Helion Venture Partners ja Opus Capital.Tegemist pole otseselt internetireklaami ettevõttega aga lihtsalt huvitavaks infoks, et kõikidele eestlastele tuttav LinkedIn on samuti saanud selle aasta teises kvartalis 53 miljoni suuruse investeeringu.

Loe artiklit ›

Valesti suunatud reklaam tõrjub internetikasutajad oma lemmikveebisaitidelt

Hiljuti Opinion Matters poolt läbi viidud sõltumatust uuringust selgub, et koguni 73% veebikasutajatest on lakanud külastamast oma lemmikveebisaiti pealetükkivate ja tüütute reklaamide tõttu. Halvimatena tuuakse välja hasartmängude ja finantsteenuste reklaamid, mis tihtilugu polnud üldsegi sihitatud ning üritasid tabada suurt massi. Uuring paljastas suurima vastuseisu halvasti suunatud reklaamile internetis just nooremate internetikasutajate hulgas.Eriti käivad inimestele närvidele reklaamid, mis tekitavad kõva heli, veebilehtede pop-upid ja bännerid, mida on raske sulgeda, minimiseerida ning millest on keeruline mööda klikkida.Antud uuring kinnitab veelkord kui oluline on reklaami sihitamine internetis – massturundus võib kaasa tuua olulisi negatiivseid tagajärgi. Samuti näitab see seda, et reklaamid peavad olema meelelahutuslikud, interneti kasutaja jaoks huvi pakkuvad ning võimalikult vähe häirivad. See on kombinatsioon, mida on keeruline, ent siiski võimalik saavutada.Uuring näitas ka seda, et nooremad internetikasutajad võtavad aktiivselt omaks videoreklaami. 83% 25-34 aastastest ja 74% 16-24 aastastest väidavad, et nad om vaadanud videoreklaami. Nagu näitab ka USA kogemus, on suhteliselt tõenäoline, et videoreklaami osakaal internetireklaamis tõuseb.Kuigi meil ei ole võimalik veenduda uuringu statistilises korrektsuses, tunduvad uuringu tulemused loogilised ja mitte mingil juhul üllatavad meie jaoks. Parem reklaamide sihitamine s.t. õigete sõnumite edastamine õigel ajal õiges kohas on ka smartAD’i tegutsemise põhimõte. Täpsem sihitamine omakorda tagab aga paremaid kampaaniate tulemusi ning vähendab riski, et veebisaidi külastajad lahkuksid neile omaseks saanud keskkonnast.P.S. Tänud meie partnerile surf.paper.ee’st antud artikli lingi edastamise eest – ilma temata poleks seda väikest arvamusavaldust ka siia tekkinud :)

Loe artiklit ›

Millal muutub tulemuspõhine tasustamine Eesti veebimaastikul tavapäraseks lahenduseks?

smartAD on oma tegevuse algusest peale (märts 2008) pakkunud oma klientidele tulemuspõhist tasustamist - peamiselt tellitakse meilt klikipõhist tasustamist, ehk klient maksab iga kliki eest, mida reklaambänneril tehakse. Samadel alustel tasume meie kampaanias osalenud veebisaitidele.Klikipõhisest tasustamisest on veel enam tulemuspõhisem nö. „lead generation“ mudel, kus klient maksab ainult siis kui toimub tema jaoks soovitud tehing. Lihtsalt klikkimine reklaamil ei pruugi veel reklaamitellija jaoks midagi tähendada, kuigi see on oluline samm edasi sellest kuidas keskmine veebisait täna Eestis reklaamitellijalt raha küsib.Kui me vaatame suuremaid veebisaite, siis reklaami saab üles panna teatud ajaperioodiks fikseeritud tasu eest, ehk veebisait saab oma raha kätte, vaatamata sellele, kas kampaania oli reklaamitellija jaoks edukas või mitte. Sellega kindlustavad veebisaidid end nö. “downside” riski vastu, kuid mis on olulisem, nad jäävad sellega ilma ka nö. “upside” võimalusest, juhul kui kampaania on edukas.Juunis toimunud Triobeti jalgpalli EM kampaaniasse oli kaasatud üks populaarne veebisait Eestis, kes üldiselt võtab klientidelt raha fikseeritud hindadega, kuid otsustas peale meiega läbirääkimisi osaleda kampaanias ja proovida ka klikipõhist tasustamismudelit. Antud veebisait osales meie kampaanias ühe nädalavahetuse ja teenis selle ühe nädalavahetusega ca 2x rohkem tulu kui ta oleks teeninud oma tavapärase fikseeritud hindadega.Loomulikult oleneb ka siin palju sellest kui läbimõeldud on kampaania ja kui atraktiivne on bänner, aga see on asja külg, mida annab mõjutada.Näiteks on USAs juba ammu internetireklaamis üle mindud tulemuspõhisele tasustamisele. Millal muutub aga tulemuspõhine tasustamine Eesti veebimaastikul tavapäraseks lähenemiseks? smartAD on üks esimesi, kes läbi oma reklaamivõrgustiku seda võimaldab – loodetavasti suudame selle kaudu Eesti netireklaamiturgu veidi kõigutada ning aidata kaasa tulemuspõhisuse juurutamisele.

Loe artiklit ›

Mobiilireklaam – kas järgmine valdkond kus leiab aset hüperkasv?

Võib spekuleerida, et reklaami müük mobiiltelefonide ekraanidele on järgmine valdkond internetireklaami järel, kus leiab aset hüperkasv järgmistel aastatel.Hiljuti sai Silicon Valley firma Smaato 3.5m USD suuruse riskikapitali investeeringu. Smaato ütleb, et nad eristuvad konkurentidest tänu oma SOMA (Smaato Open Mobile Advertising) platformile, mis võimaldab paremini fokuseeritud reklaami mobiiliseadmetele. Ettevõte teeb koostööd erinevate reklaamivõrgustikega nagu Adconion Media Group (Briti interneti reklaamifirma) ja Third Screen Media (mobiilireklaami firma, mis hiljuti osteti ära AOLi poolt).Uwe R Feuersenger, Sveitsi ettevõtte Aeris Capitali CEO, kes Smaatosse investeeris, sõnul on nad kindlad, et mobiilireklaamis toimub hüperkasv järgmistel aastatel. See on ka suhteliselt loogiline oletus, kuna mobiiliseadmetelt internetisaitide brausimine on viimastel aastatel kiirelt kasvanud, mis on seotud kiire nutitelefonide (smartphones) leviku kasvuga.Aprillis andis näiteks teada ka DoubleClick, et nad on tulnud välja uue teenusega DoubleClick Mobile, mis on nende uus reklaamiedastamise süsteem mobiiliseadmetele, mis integreerub suuremate mobiili reklaamivõrgustikega nagu AdMob, Google’s AdSense™, Millennial Media’s premium MBrand network ja Decktrade™ performance network. Uus süsteem aitab mobiilisaitidel täita oma reklaamipindu paremini ja seeläbi teenida rohkem müügitulu. AdMob on puhtalt mobiilireklaamile suundatud võrgustik, kus toimus ainuüksi maikuus 3 miljardit näitamist (võrgustik on kokku esindatud 230 riigis). Millennial Media saavutas mais 2.5 miljardit näitamist.Siia juurde võib tuua ka selle info, et hiljutise Online Publishers Association küsitluse kohaselt oli pea 35% vastajatest nõus vaatama mobiilireklaame tasuta sisu eest.Selge on see, et mobiilireklaam on vaid üks spetsiifiline osa online reklaamist. Tulevikus näeme niikuinii lauaarvutite ja mobiiliseadmete üha suuremat integreerumist. Seal kus on vaatajate silmad, sinna järgneb ka reklaam. Ida-Euroopa on selles osas veidi maha jäänud, kuid võib ennustada, et lähiaastatel suureneb ka selles piirkonnas sarnaselt muu maailmaga nutitelefonide kasutamine. Selle protsessiga käib paratamatult kaasas ka mobiilireklaami suurem tähtsus. Ka meie smartADis püüame omalt poolt selleks valmis olla.

Loe artiklit ›

Keskmised CPM hinnad näitavad USAs langustrendi seoses majanduskriisiga

Pubmaticu AdPrice Index peegeldas aprillis üllatavat CPM nõrkust võrreldes veebruari ja märtsiga.All web sites eCPM ($)February 2008: 0.45March 2008: 0.49April 2008: 0.38See näitab selgelt, et ka veebireklaam ei ole majanduslanguse suhtes immuunne (nagu seda on näitanud ka Google hiljutine majandustulemuste statistika).Samas üllataval kombel on suutnud just väiksemad veebisaidid oma eCPMi isegi parandada: Kui veebruaris oli see $1.15, siis aprillis juba $1.29. Väike veebisait on nende mõistes veebisait, mis kogub alla 1 miljoni näitamist kuus.Arvestades lihtsuse mõttes, et USD kurss on 10, oli aprillis kekmine veebisaitide eCPM 3.80 EEK ja väikeste veebisaitide eCPM 12.90. See teeb siis ühe näitamise kohta vastavalt 0.0038EEK ja 0.0129EEK. Võrreldes Eesti hindadega näeme siin olulisemalt madalamat taset, mis ilmselt on seotud väiksema turu ja väiksema efektiivsusega.On raske hinnata, milline on veebireklaami tulevik, kuid fakt on see, et aina rohkem reklaamiraha liigub internetti. Loogiliselt võttes peaks sellele majandussurutis pigem kaasa aitama, kuna reklaamitellijad otsivad piiratud eelarve tingimustes efektiivsemaid lahendusi, mida netireklaam selgelt pakub.Pubmaticu blogis on toodud ka näpunäited, mida veebisaidid saavad ise teha, selleks, et maksimeerida teenitavat reklaamiraha. Selleks on olemas 3 võtmestrateegiat:1. Suurendada reklaamivõrgustike arvu, millega veebisait seotud on. USAs nt hästi teenivad veebisaidid seotud 5 kuni 7 reklaamivõrgustikuga.2. Segmenteerida oma veebisait selgelt eristatavateks reklaamikanaliteks, et reklaamivõrgustikud saaksid oma kanaleid3. Teha rahaks ka väljaspoolt konkreetset georgaafilist piirkonda tulevad külastajad (see toimib rohkem USA veebisaitide puhul, kellel on suur hulk külastajaid väljaspool USA).

Loe artiklit ›