Uurimiskeskuse Pew ja California Tervishoiufondi uuringust selgus, et üha enam inimesi otsib internetist tervisealast teavet. Lisaks leiti, et e-posti ja otsingumootorite kasutamise järel on see populaarsuselt kolmas võrgutegevus.

Kõige sagedamini otsivad sellist teavet hooldajad. Uuringu korraldajate sõnul on enamik valmis rohkem pingutama teiste kui iseenda nimel. Järgnevad naised, noored täiskasvanud ja vähemalt osalise kõrgharidusega inimesed. Tervisealaste päringute seas on populaarsuselt esikohal teave mitmesuguste haiguste kohta (66%), millele järgnevad ravimeetodid ja -protseduurid (56%).

Internetikasutajad otsivad endiselt kõige sagedamini teavet haigusnähtude ja raviviiside kohta.

  • 66% internetikasutajatest otsib teavet kindla haiguse või tervisehäire kohta (läbi aegade kõige populaarsem päringuteema).
  • 56% internetikasutajatest otsib teavet kindlate ravivõtete või -protseduuride kohta.
  • 44% internetikasutajatest otsib teavet arstide ja muude tervishoiutöötajate kohta.
  • 36% internetikasutajatest otsib teavet haiglate ja muude tervishoiuasutuste kohta.

Pea pooled ehk 48% internetist tervisealast teavet otsinutest tegid seda viimati kellegi teise jaoks, 36% iseenda jaoks ja 11% nii iseenda kui kellegi teise jaoks. Mehed ja naised kasutavad sel põhjusel internetti enam-vähem ühepalju: tervisealaseid päringuid teeb 73% meestest ja 75% naistest. Ent mis puutub sellise teabe otsimisse kellegi teise jaoks, siis on harjumuspäraselt esikohal just naised: kui naistest kasutab kellegi teise heaks internetti 86%, siis meestest 73%.

Kuigi antud uuring on tehtud USAs, peegeldab see meie hinnangul suures osas ka Eesti inimeste veebikäitumist. Seetõttu on äärmiselt oluline, et reklaamsõnumid, mis aitavad suunata inimeste otsuseid, jõuaksid ka relevantse konteksti juurde. Eesti puhul on selleks kolm suurimat terviseportaali Kliinik.ee, Tervisetrend.ee  ja  Rx.ee

Smart AD’i kaudu on võimalik osta Eesti suurimatesse terviseportaalidesse sihitud reklaami. Lisaks on meil tehtud kokkulepe Eesti esimese e-apteegi Apothekaga, et ravimifirmadel on võimalik suunata oma kampaaniate külastused netiapteeki, et seeläbi otseselt tõsta oma toodete müüki.

Küsi lähemalt terviseportaalide paketi kohta meie käest.