Kui palju näidata reklaami ühele unikaalsele veebikülastajale?


Internetireklaamis on üheks miljoni dollari küsimuseks mitmendal bännerinäitamisel klikib külastaja reklaamil. Erinevate uuringute kohaselt on selleks numbriks 1-7. Loomulikult oleneb palju bänneri atraktiivsusest, kuid üldiselt kui peale seitsmendat bänneri näitamist külastaja sellel ei kliki, on üsna selge, et see reklaam ei ole tema jaoks huvipakkuv ning seda ei ole lihtsalt mõtet talle enam näidata.

Kui inimene näeb reklaamikampaania jooksul ühte bännerit ütleme 20 korda, kuid klikib bännerile kolmandal nägemisel, siis näeb ta peale klikkimist reklaami veel 17 korda. Kui tegemist on näitamisepõhise kampaaniaga, siis on reklaamitellija maksnud 17 näitamise eest tühja raha.

Siin on üheks lahenduseks külastajapõhine näitamine. See tähendab seda, et reklaami näidatakse ühele unikaalsele külastajale reklaamikampaania jooksul teatud arv kordi (jäädes siis vahemikku 1-7). Külastajapõhisel näitamisel on 2 suurt plussi – esiteks, oluliselt efektiivsem reklaamiraha kasutamine ja teiseks, oluliselt väiksem veebisaitide risustamine mittesoovitud reklaamiga (kuna üks unikaalne külastaja näeb reklaami ainult piiratud arv kordi, ei muutu see talle ka tüütavaks).

On tehtud ka uuringuid, mis näitavad, et väga paljudel juhtudel (ühe DoubleClick’i uuringu puhul lausa 80% juhtudest) tegelikult inimesed küll näevad bännerireklaami, jätavad selle meelde, aga ei kliki sellel. Mõni aeg hiljem aga lähevad nad reklaamitud firma veebisaidile otse ilma kordagi bänneril klikkimata, mis oleks sinna ise viinud.

Kokkuvõtteks öeldes on meie hinnangul ja ka meie paljude klientide ning partnerite hinnangul külastajapõhine näitamine teatud kampaaniate puhul oluliselt eelistatum lihtsalt näitamisepõhistele kampaaniatele. Kui nüüd veidi reklaami ka teha, siis klientidele ja partneritele vastu tulles loodame lähiajal smartAD infosüsteemi abil käivitada esimesed külastajapõhised kampaaniad.

smartAD külastajapõhine näitamise süsteem saab olema selline, kus me ei kasuta teatud juhtudel ära isegi kõiki nn unikaalseid näitamisi. Me loome nimelt ka nn unikaalsete klikkide piiramise võimaluse. Seega saab kampaaniameister hakata koostama kampaaniaid, kus tingimusteks on:

  1. näita ühele veebikülastajale reklaami maksimaalselt näiteks 7 korda; 
  2. lase ühel veebikülastajal klikkide reklaamil maksimaalselt 2 korda.

Seega pole miljoni dollari küsimus enam mitte ainult see, et mitu korda ühele veebikülastajale reklaami näidata, vaid ka see, et mitu korda lasta tal reklaami vastu oma huvi üles näidata.