Osaluseksperimendi käigus selgus, et smartAD pakub hetkel kõige paremat teenistust Eesti veebisaitidele

smartAD leidis kajastamist ajakiri Saldo septembri numbris. Kaido Einama reisijutud.com-ist, kes on ka meie üks partnerveebisaitidest, võrdles osaluseksperimendi käigus kui suurt tulu teenib veebisait Google AdSense, Klikivabriku, Textadsi, smartAD ja TravelNow teenuseid kasutades.

Eksperimendi tulemusel selgus, et läbi smartADi kampaaniate teenitud tulu on samas kategoorias Google AdSense ga, kui Google veel eestikeelsete lehekülgede eest maksis. Klikivabrik, Textads ja TravelNow pakkuvad juba olulisemalt väiksemat teenistust.

Ühelt poolt on see muidugi meie jaoks positiivne, et me pakume Eestis hetkel kõige paremat teenistust veebisaitidele. Teiselt poolt ei taha me end panna ühte patta teiste reklaamivõrgustikega. Veebisaitide puhul tahame me pigem rõhutada pikaajalist partnerlust ja tulude jagamist veebisaitidega 50-50 põhimõttel. Meie kogemus on näidanud, et just see on see mida veebisaitide omanikud hindavad – nad ei taha olla pelgalt reklaamipinna pakkujad vaid täieõiguslikud partnerid.

Lisama peaks ka seda, et smartAD ei ole ainult affiliate diile pakkuv võrgustik nagu artiklis väidetakse, vaid tulemuspõhine, mis on palju laiem mõiste. Oluline vahe võrreldes teiste reklaamivõrgustikega on kampaaniate tegemine rätsepatööna vastavalt klientide spetsiifilistele vajadustele, mitte standardiseeritud pakettide pakkumine. Samuti oleme me rohkem fokusseeritud cost per click (CPC) ja cost per action (CPA) mudelile. Lisaks kasutame bänneritena peamiselt väga dünaamilisi erilahendusi, mis statistiliselt annavad oluliselt paremaid tulemusi. Soovi korral saab rohkem infot www.smartad.ee lehelt.