Valesti suunatud reklaam tõrjub internetikasutajad oma lemmikveebisaitidelt

Hiljuti Opinion Matters poolt läbi viidud sõltumatust uuringust selgub, et koguni 73% veebikasutajatest on lakanud külastamast oma lemmikveebisaiti pealetükkivate ja tüütute reklaamide tõttu. Halvimatena tuuakse välja hasartmängude ja finantsteenuste reklaamid, mis tihtilugu polnud üldsegi sihitatud ning üritasid tabada suurt massi. Uuring paljastas suurima vastuseisu halvasti suunatud reklaamile internetis just nooremate internetikasutajate hulgas.

Eriti käivad inimestele närvidele reklaamid, mis tekitavad kõva heli, veebilehtede pop-upid ja bännerid, mida on raske sulgeda, minimiseerida ning millest on keeruline mööda klikkida.

Antud uuring kinnitab veelkord kui oluline on reklaami sihitamine internetis – massturundus võib kaasa tuua olulisi negatiivseid tagajärgi. Samuti näitab see seda, et reklaamid peavad olema meelelahutuslikud, interneti kasutaja jaoks huvi pakkuvad ning võimalikult vähe häirivad. See on kombinatsioon, mida on keeruline, ent siiski võimalik saavutada.

Uuring näitas ka seda, et nooremad internetikasutajad võtavad aktiivselt omaks videoreklaami. 83% 25-34 aastastest ja 74% 16-24 aastastest väidavad, et nad om vaadanud videoreklaami. Nagu näitab ka USA kogemus, on suhteliselt tõenäoline, et videoreklaami osakaal internetireklaamis tõuseb.

Kuigi meil ei ole võimalik veenduda uuringu statistilises korrektsuses, tunduvad uuringu tulemused loogilised ja mitte mingil juhul üllatavad meie jaoks. Parem reklaamide sihitamine s.t. õigete sõnumite edastamine õigel ajal õiges kohas on ka smartAD’i tegutsemise põhimõte. Täpsem sihitamine omakorda tagab aga paremaid kampaaniate tulemusi ning vähendab riski, et veebisaidi külastajad lahkuksid neile omaseks saanud keskkonnast.

P.S. Tänud meie partnerile surf.paper.ee’st antud artikli lingi edastamise eest – ilma temata poleks seda väikest arvamusavaldust ka siia tekkinud :)