Reklaamivõrgustike osakaal veebisaitide tuluallikana kasvab

The Interactive Advertising Bureau (IAB) ja Bain Consulting avaldasid hiljuti väga põneva raporti (loe http://www.scribd.com/doc/4747842/Bain-IAB-Digital-Pricing-Research), mis analüüsib reklaamivõrgustike mõju veebisaitidele ja nende reklaamituludele. Teema leidis käsitlust ka Pubmaticu blogis.

Mõned huvitavamad leiud:
– 30% interneti reklaamikuludest (9 miljardit USD aastas) läheb bännerreklaamile (display advertising). Ülejäänud osa moodustavad otsingupõhine reklaam (search advertising), reklaam e-posti teel ja netikuulutused.
– 10% bännerreklaamide näitamiste mahust müüakse otse reklaamiagentuuridele või reklaamitellijatele ning 90% müüakse läbi reklaamivõrgustike.
– Samas tulude poole pealt 70% tulust teenitakse otsemüügist ja 30% müügist läbi reklaamivõrgustike, mis näitab, et läbi reklaamivõrgustike müüdud CPM-id on oluliselt väiksemad võrreldes otsemüügiga.
– Reklaamivõrgustike kasutamine on kasvanud dramaatiliselt. Kui 2006 aastal müüdi reklaamivõrgustike kaudu 5% müüdud reklaamipindadest, siis 2007 aastal on see 30%. Seega reklaamivõrgustikud on osutunud väga kasulikuks ja mugavaks viisiks veebisaitidele reklaamipindade müümisel ning nende osakaal kasvab pidevalt.
– Veebisaitidel on pidevalt suur hulk reklaamipindadest välja müümata. See maht on samas vähenenud võrreldes 2006 aastga just tänu reklaamivõrgustike tegevusele.

Äärmiselt üllatav on see, et CPM hinnad on niivõrd varieeruvad. Keskmine läbi reklaamivõrgustike müüdud CPM oli vahemikus $0.60 – $1.10 võrreldes $10-$20 otsemüügi puhul. Suur nõudlus videoreklaami järele on viinud mitmel juhul 2-3x suuremate hindadeni. Videoreklaami müüakse peamiselt otse, ilma vahendajateta. Samas tuuakse välja ka seda, et vaatamata suurele nõudlusele ei ole osad veebisaidid suutnud videoreklaami osas saavutada kokkulepitud näitamiste mahtusid.

Raportis avaldati arvamust, et praegu on veel suhteliselt vara (still too early in the game), et hinnata täies mahus, millist mõju avaldavad reklaamivõrgustikud reklaamihindadele internetis ja tulude jagamisele. Suured reklaamitellijad alles suunavad oma eelarveid internetti, kuigi see protsess toimub väga suure kiirusega. Samas kuna aina rohkem raha suunatakse läbi reklaamivõrgustike, siis tähendab see suure tõenäosusega keskmiste CPM hindade langust.

Paraku puudutab see uuring ainult USA olukorda. Oleks huvitav teada, milline on olukord Euroopas ja ka Eestis. Eestis müüakse smartAD hinnangu kohalselt läbi reklaamivõrgustike veel suhteliselt marginaalne osa reklaamipindadest.

Tuleb märkida, et nende reklaamivõrgustike, millest siin räägitakse, ärimudeliks on peamiselt pindade edasimüümine ning on seega huvitatud võimalikult madalast nn “hulgihinnast”. smartAD on oma ärimudeli üles ehitanud teisiti. Meie võtame veebisaite kui oma starteegilisi partnereid, kellega me jagame reklaamitulud 50-50, seega oleme väga huvitatud sellest, et veebisaidid teeniksid võimalikult palju tulu. Meie praegune kogemus näitab, et enamus kampaaniate puhul suudame me maksta veebisaitidele CPM hinda, mis suurem või vähemalt samaväärne CPM hinnaga, mida veebisaidid teenivad otsemüügi korral. Lisaks tuleb arvestada, et veebisaidid ei pea selle lisatulu nimel suurt midagi tegema.