Keskmised CPM hinnad näitavad USAs langustrendi seoses majanduskriisiga

Pubmaticu AdPrice Index peegeldas aprillis üllatavat CPM nõrkust võrreldes veebruari ja märtsiga.

All web sites eCPM ($)
February 2008: 0.45
March 2008: 0.49
April 2008: 0.38

See näitab selgelt, et ka veebireklaam ei ole majanduslanguse suhtes immuunne (nagu seda on näitanud ka Google hiljutine majandustulemuste statistika).

Samas üllataval kombel on suutnud just väiksemad veebisaidid oma eCPMi isegi parandada: Kui veebruaris oli see $1.15, siis aprillis juba $1.29. Väike veebisait on nende mõistes veebisait, mis kogub alla 1 miljoni näitamist kuus.

Arvestades lihtsuse mõttes, et USD kurss on 10, oli aprillis kekmine veebisaitide eCPM 3.80 EEK ja väikeste veebisaitide eCPM 12.90. See teeb siis ühe näitamise kohta vastavalt 0.0038EEK ja 0.0129EEK. Võrreldes Eesti hindadega näeme siin olulisemalt madalamat taset, mis ilmselt on seotud väiksema turu ja väiksema efektiivsusega.

On raske hinnata, milline on veebireklaami tulevik, kuid fakt on see, et aina rohkem reklaamiraha liigub internetti. Loogiliselt võttes peaks sellele majandussurutis pigem kaasa aitama, kuna reklaamitellijad otsivad piiratud eelarve tingimustes efektiivsemaid lahendusi, mida netireklaam selgelt pakub.

Pubmaticu blogis on toodud ka näpunäited, mida veebisaidid saavad ise teha, selleks, et maksimeerida teenitavat reklaamiraha. Selleks on olemas 3 võtmestrateegiat:

1. Suurendada reklaamivõrgustike arvu, millega veebisait seotud on. USAs nt hästi teenivad veebisaidid seotud 5 kuni 7 reklaamivõrgustikuga.
2. Segmenteerida oma veebisait selgelt eristatavateks reklaamikanaliteks, et reklaamivõrgustikud saaksid oma kanaleid
3. Teha rahaks ka väljaspoolt konkreetset georgaafilist piirkonda tulevad külastajad (see toimib rohkem USA veebisaitide puhul, kellel on suur hulk külastajaid väljaspool USA).